Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Palveluoppaat moneen käyttöön

Tervetuloa Suomen pohjoisimpaan kuntaan, Saamen maahan. Kattavat tiedot alueen luonnosta, historiasta, palveluista ja mahdollisuudet eri harrastuksiin löydät keskitetysti ja lyhyesti oheisista Utsjoen kunnan ja Metsähallituksen julkaisemista, kätevästi mukaan otettavista ja taskuun pistettävistä palveluoppaista.

Oppaat on nimetty Utsjoen kunnan kolmen kyläkeskuksen mukaisesti. Kestävästi painetuissa oppaissa kerrotaan alueella elämisen peruspalveluista, vaellus- ja retkeilyreiteistä, kalastus- ja majoituspaikoista sekä lisäksi paljon muusta.

Oman lisänsä kahteen palveluoppaaseen tarjoaa samalla formaatilla kolmantena esitteenä: Utsjoen lähivirkistysreitit- ja rantavirkistyspaikat.

 

Matkailuneuvonta

Utsjoen matkailuneuvonta toimii kesäkaudella Utsjoella Metsähallituksen luontotuvassa ja Karigasniemessä Kylätalo Sáivussa. Matkailuneuvonnasta saa tietoa, karttoja ja esitteitä paikallisista matkailupalveluista
sekä lähialueen ja Pohjois-Norjan tutustumiskohteista . Myös Utsjoen luontotuvan pysyvä näyttely kertoo Tenon lohesta ja sen kalastuksesta sekä joen luonnosta ja historiasta. Luontotuvalta voi ostaa mm. julkaisuja ja karttoja sekä Metsähallituksen
virkistyskalastuslupia.

Utsjoen luontotupa ja Karigasniemen kylätalo Sáivu ovat avoinna rajoitetusti vuosittain erikseen vahvistetun kesäkauden aikana. Kauden ulkopuolella ja talviaikana matkailuneuvonnan hoitaa kunnan elinkeinotoimisto Utsjoen kunnantalossa.

Neuvontapisteet

Kesäkaudella Utsjoella:
Metsähallituksen luontotupa
Miessipolku 2, 99980 UTSJOKI
Puh. 040 181 0263, 0205 647 792
matkailuneuvonta@utsjoki.fi
www.luontoon.fi
 

Kesäkaudella Karigasniemessä:
Kylätalo Sáivu
Karigasniemen kyläyhdistys ry
9995 Karigasniemi
Puh. 040 7286822
saivu.kylatalo@gmail.com www.karigasniemi.fi

Kauden ulkopuolella ja talvella:
Utsjoen kunta, elinkeinotoimi
Puh. 040 718 9494
matkailuneuvonta@utsjoki.fi
www.utsjoki.fi 

 

Huomioon otettavaa

Palveluoppaiden painamisen jälkeen tiedoissa on saattanut tapahtua muutoksia! Varaamme ilmoittamatta oikeuden muutoksiin pyrkien havaintojen mukaan lisäämään ja korjaamaan tietoja oppaiden internet/pdf-tiedostoissa. Pyydämme lukijoita ystävällisesti suunnittelussaan ja aina ennen lähtöä varmistamaan matkan onnistumiseksi tärkeät asiat tms. yhteystiedot.   

 
 

Palveluoppaat – tietoa luonnosta, kulttuurista, reiteistä ja palveluista keskitetysti käsikirjaesitteinä

ASUMINEN, LOMAILU JA MATKAILU TENOJOEN TUNTURILAAKSOSSA


Taskuesite 10 x 21 cm, 28 sivua .
KARIGASNIEMEN PALVELUT

Karigasniemi on Utsjoen läntisin kyläkeskus Inarijoeksi muuttuvan Ylä-Tenon törmässä Norjan rajalla. Kylä on valtakunnan rajan ylittävän liikenteen ja rajakaupan vilkkain kohde pohjoisimmassa Lapissa.

Kun toiveena on nähdä ja nauttia todellisista erämaa- ja tunturimaisemista, kaamoksesta, keväthangista, kesäajan auringonlaskuttomista öistä tai ruskaväreistä ja taivaan valoilmiöistä, Karigasniemi on oikea piste tulemiselle ja olemiselle yli satakilometrisen Tenonlaakson läntisimpänä keskuksena. 

UTSJOEN JA NUORGAMIN PALVELUT
Taskuesite 10 x 21 cm, 32 sivua .

Utsjoki on kunnan hallinnollinen keskus. Täällä nelostie päättyy Nuorgamiin ja Karigasniemeen lähtevien seututeiden risteykseen. Suoraan pohjoiseen on edessä Tenojoen ylitse Norjaan vievä Saamensilta. Utsjoki tarjoaa elintarvikekauppa-, hotelli-, ravintola- ja terveyskeskus- sekä koulukeskuspalvelut.

Nuorgam on Suomen ja myös Euroopan Unionin pohjoisin kylä. Noin kahdensadan asukkaan kylässä näkyy Norjan rajan ja Jäämeren läheisyys. Kylä elää vilkkaasta rajakaupasta, rajaliikenteestä, matkailupalveluista ja poroelinkeinosta.

LÄHIVIRKISTYSREITIT
Taskuesite 10 x 21 cm, 24 sivua.

Tästä matkailijoille ja myös asukkaille itselleen tarkoitetusta lisäoppaasta löytyvät tiedot Utsjoen kunnan alueella olevista retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksista: reiteistä, Kevon luonnonpuistosta ja kylien lähialueen erämaista.

Esitetyt reitit ovat hyväkulkuisiksi rakennettuja ja merkittyjä polkuja, joista monet kulkevat Metsähallituksen huoltamien taukopaikkojen kautta. Reittien lähtöpaikoilla on myös opastustaulut, joissa kerrotaan reittien kulusta ja erityisesti ko. olevan ajan suhteen huomioon otettavista reitin kunnossa tai luonnon olosuhteissa vallitsevista muutoksista.

Lähi- ja rantavirkistyspaikat ovat kaikille avoimia ja tarkoitettu päiväkäyttöön, mutta ei yöpymiseen. Oppaasta löytyvät lyhyet reittikuvaukset, tietoja polkujen varsien näkymistä ja nähtävyyksistä ja ympäröivän luonnon ominaisuuksista. Tiedot myös taukopaikkojen tasosta, kulkemisen vaativuudesta ja vihjeet retkille varustautumisesta löytyvät oppaasta.

Erämaaluonto ja jokilaaksojen kulttuuriympäristö tarjoavat elämyksiä. Vastavuoroisesti ne asettavat kohteiden saavutettavuudelle haasteita ja vaativat fyysistä rasitusta.