Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Kunnanvirasto: Aukioloaika ma-pe 9–15.
Käyntiosoite: Luossa 1a, 99980 Utsjoki
Puhelinvaihde: 040 188 6111
   – Puhelinvaihde avoinna 9-11 ja 12–15
   – Faksi 016 677 339
Postiosoite: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki
Laskutusosoite: Utsjoen kunta/Laskut ( *
   PL 31, 99601 Sodankylä
   Y-tunnus: 9129466-4
Puhelinnumerot: Toimistot ja henkilöstö
Sähköposti: kunnanvirasto@utsjoki.fi
   Sähköposti henkilöstölle:
   etunimi.sukunimi@utsjoki.fi 
Internet: www.utsjoki.fi

*)    Maksumuistutukset, henkilötietoja sisältävät laskut tai muu salaista tietoa sisältävä posti on lähetettävä kunnan postiosoitteeseen.

Palvelut

Yleinen toimisto
   – Kunnan kanslia, toimistosihteeri ja kirjanpito.
Tekninen toimisto
   – Kiinteistöpäällikkö, rakennustarkastaja,
      kanslia.
   – Vesilaitos
   – Talonmiehet, siivoustoimi.
Elinkeinotoimisto
   – Kehittämis- ja elinkeinopäällikkö,
      elinkeinosihteeri, hanketyöntekijät.
   – Yhteispalvelu
   – Matkailuneuvonta: Aikana 13.6.-23.9.
   – Saamen kielikeskushanke
Sosiaali- ja terveystoimisto
   – Perusturva-asiat, avopalvelu,
      sosiaalityöntekijät, kanslia.
   – Lasten päivähoito: Päivähoidon ohjaajat,
      lastentarhanopettaja.
   – Päiväkodit:
      Utsjoen suomenkielinen päiväkoti
      Utsjoen saamenkielinen päiväkoti
      Karigasniemen saamenkielinen päiväkoti
      Nuorgamin perhepäiväkoti
   – Kehitysvammaisten (EHA) hoitajat
   – Muu sosiaalitoimi: Avopalvelut,
      avopalvelukeskus, kotipalvelut,
      hoivatyöntekijät, auttaja-Aslak.
   – Terveydenhoitajat
   – Tenonlaakson sosiaali- ja terveyshanke
Terveyskeskus
       Ks. linkkiä Terveyspalvelut
      – Lääkärin vastaanotto
      – Terveyskeskuksen vuodeosasto
      – Laboratorio (Röntgen, Ivalon terv.as.)
      – Hammashoitola
      – Fysioterapia
      – Kotisairaanhoito
      – Neuvolat
      – Kouluterveydenhuolto
      – Mielenterveystyö
      – Diabeteshoitaja
      – Muistihoitaja
Sivistystoimisto
   – Sivistystoimen johtaja, vapaa-aikasihteeri,
      kanslia.
   – Kirjastotoimi, kirjasto  
   – Uimahalli
   – Ovttas-projekti: Rajan ylittävää saamelaista
      koulu- ja päivähoitoyhteistyötä
Koulut
      Suomen- ja saamenkielinen yleis- ja
      erityisopetus; esiopetus ja luokat 1-9.
      – Utsjokisuun koulu
      – Karigasniemen koulu
      – Nuorgamin koulu
      – Saamelaislukio
      Utjoki-Kevo -kesälukio 2012
Asunnot
      Vuokra-asuntoasiat ja -hakemukset