Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Tenonlaakson toimihenkilöyhdistys juhli aluetoiminnan 40-vuotistaivalta

Tilaisuuden avasivat Tenojoen toimihenkilöyhdistyksen puheenjohtaja Anna Nikkinen taempi ja Lea Persanger edessä oikealla.

Joukko Tenojokilaakson julkis- ja yksityisalojen (Jyty) toimihenkilöitä juhli Karigasniemessä lauantaina 28.11.2015 Kalastajan Majatalossa alueyhdistyksensä 40-vuotistaivalta. Työmarkkinasyksyn muutospaineisten asioiden keskelle ajoittunut juhlahetki tarjosi tilaisuuden, jossa voitiin tarkastella alan kehitystä ja samalla muistaa ja kiittää ansiomerkein yhdistyksessä aktiivisesti toimineita.

 
 

Liiton tervehdyksen ja 40-vuotisonnittelut juhlaan toi
Lapin alueen alueasiamies Anssi Vuolio.

- Tenonlaakson toimihenkilöyhdistyksen vanhentuminen 40-kymppiseksi aikuiseksi osoittaa, että sen toiminta on ollut pitkäjänteistä ja toimijat sitkeitä. Paikallinen aluetyö on liittänyt työelämässä toimivat jäsenet yhteen neuvottelemaan ja luomaan toimivia käytäntöjä. Näkemällä eri sukupolvien tarpeet ja kunnioittamalla erilaisia näkemyksiä työssä voidaan viihtyä ja parantaa työhyvinvointia, lausui puheessaan liiton terveiset juhlaan tuonut Lapin alueen alueasiamies Anssi Vuolio.

Kalastajan majataloon kokoontui juhlan viettoon 25 yhdistyksen jäsentä. Osanottajat olivat entisiä ja nykyisiä Utsjoen kunnan työntekijöitä puolisoineen. Ensimmäisistä jäsenistä paikalla oli Lea Porsanger, joka oli vuonna 1975 perustamassa Utsjoen kunnalliset viran ja toimenhaltijat ry:tä. Nykuinen nimi on Tenonlaakson Jyty Ry. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 61 jäsentä, joista 26 ovat eläkkeellä. Valtakunnallisesti Jyty-liitto muodostuu n. 62 000 jäsenestä ja 220 paikallisyhdistyksestä.

Tilaisuuden juontajana toimi Utsjoen Jytyn puheenjohtaja Anna Nikkinen. Paremmin Annukkana tunnettuna hän on toiminut yhdistyksen jäsenenä parikymmentä vuotta ja siitä 13 vuotta pääluottamusmiehenä ja kuusi vuotta puheenjohtajana. Kutsuttuna vieraana paikalle saapui myös Utsjoen yhdistyksen toimintaa paljon tukenut ja tilaisuudessa tarjoilulautasen lahjoittanut Inarin Jyty ry:n sihteeri Riitta Vaselius.

Eläkkeellä jo olevien jäsenien puolesta tilaisuudessa puhui Utsjoen kunnan palveluksessa ollut Riitta Aikio. Hän kertoi paikallisen yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä olevan sen toiminta työsuhde- ja palkka-asioissa. Myös koulutus- ja sosiaalisilla tapahtumilla sekä erilaisilla yhteisillä virkistäytymisretkillä on oma merkityksensä työelämässä jaksamiseen, Riitta Aikio kertoi.

Esityksessään Riitta Aikio kertoi myös yhtenä yhdistysken meinneistä tapahtumista, että Utsjoen paikallisyhdistys oli vuonna 1979 voittanut jäsenhankintakilpailun ja saanut siitä palkinnoksi kukkamaljakon. Kukkamaljakko oli silloin seurannut kuloistakin puheenjohtajaa. Jo viime vuosiksi unohtunut majakko luovutettiin nyt tässä tilaisuudessä nykyiselle puheenjohtaja Anna Nikkiselle. 

Kuntatyöpaikoilla eletään muutosten aikoja

 
  Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työkentät.

Digitalisaatio, sote-uudistus, kurjistunut kunta- ja kansantalous sekä monet muut ympäristötekijät aiheuttavat työpaikoilla jatkuvien muutoksien kehän. Työelämään tulevien nuorten ja jo työuransa loppupäässä olevien ajatusmaailmat työn merkityksestä eri työskentelytapoineen voivat vaihdella paljonkin.

Pitkät työurat saman työnantajan palveluksessa ovat osittain ohimennyttä aikaa, ja pätkätyöt ovat arkipäivää. Nuoret etsivät ja kokeilevat siipiään entistä enemmän mahdollisuuksiensa mukaan erilaisissa työympäristöissä.

Tämän kaiken edellä mainitun haasteen voi parhaiten kohdata avoimella ja rakentavalla yhteistyöllä. Osallistuminen henkilöstömuutoksien valmisteluun ja yhteistoimintaan on laaja-alaisesti keino rakentaa parempaa työelämää.

Toimintaa uudistetaan

Toimihenkilöliiton toiminta kaipaa uudistamista muuttuvassa maailmassa. Muutoksiin on jo laajasti sitouduttu Jytyn vuoteen 2020 tähtäävässä strategiassa. Liittovaltuusto päätti Rovaniemen syyskokouksessaan yhdistää Jytyn 9 entistä toiminnallista aluetta nyt 4 alueeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Lapin alue laajenee kattamaan myös Oulun alueet.


Toiminnan uhkakuvina ovat vähentyvät jäsenmäärät, puute aktiivisista toimijoista ja talouden kiristyminen. Koko ay-kentän haasteena on saada nuoret mukaan toimintaan ja ymmärtämään järjestäytymisen merkityksen. Paikalliset olosuhteet tiedostaen järjestäytymisen edistäminen ja uusien jäsenten hankinta ovat toiminnan keskiössä.

Työehtosopimuksista sopiminen valtakunnallisesti tai paikallisesti ja luottamusmiesjärjestelmän ylläpitäminen ovat ammattiyhdistyksen olemassa olon kulmakiviä nyt ja tulevaisuudessa. Jos järjestäytymisaste pysyy korkeana, työsuhteiden eduista voidaan jatkossakin neuvotella keskitetysti. Siihen tarvitaan ennen kaikkea paikallisia aktiiveja jäseniä ja toimijoita.

Ansiomerkkien saajat

40-vuotisjuhlan arvokkain hetki muodostui liiton myöntämien ansiomerkkien jaosta. Merkkien jaon suoritti Anssi Vuolio avustajanaan yhdistyksen puheenjohtaja Anna Nikkinen.


Ansiomerkeillä palkitut vasemmalta Heikki Niittyvuopio, Riitta Aikio, Anna Nikkinen, Eeva Niittyvuopio ja Kirsti Guttorm. Palkituista eivät juhlaan päässeet osallistumaan Johan Sarre ja Marja Länsman. Takana jakajana toiminut Anssi Vuolio. 
 
   Kiitokseksi kukitettiin Else Guttorm.

Erikoisansiomerkin sai Juhan Matti Sarre, joka on ollut yhdistyksen jäsenenä 36 vuotta toimien mm. puheenjohtajana ja palkkaneuvottelijana. Juhani Sarrelle oli myönnetty hänen toiminnastaan jo aikaisemmin ansiomerkki vuonna 2009.

Yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneita muita nyt ansiomerkeillä palkituiksi tulleita ovat Riitta Pitkänen, Marja Länsman, Kirsti Guttorm, Eeva Niittyvuopio, Heikki Niittyvuopio, Anna Marja Nikkinen ja Riitta Aikio.

Lisäyksenä juhlallisuudelle yhdistys kiitti kukittamalla tilaisuuden järjestäjänä toimineen Else Guttormin sekä lahjomalla - arvostetun perinteisen tavan mukaan - liiton edustana osallistuneen Anssi Vuolion kylmäsavuporopaistilla.

 

 

Laulua ja joikua

 
  Saamelaislauluduo Laura ja Biret-Inka.

Juhlassa esiintyivät omalla erikoisohjelmallaan
Pieskin tyttäret Laura ja Biret-Inka, jotka esittivät saamekielisiä lauluja ja joikuja.

Juhla jatkui ruokailulla, menneistä ja tulevista asioista keskustelemalla sekä tanssin merkeissä pikku joulun tunnelmissa aina pikku tunneille asti.

28.11.2015

Sivun alkuun                                Takaisin etusivulle