Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 

Karigasniemen liikuntahallin rakentaminen toteutuu

Kyläyhdistyksen verkkosivujen toimituksen luoma oletettu karkea havainnekuva tulevan liikuntahallin sijoittumisesta Karigasniemen koulun piha- ja kenttäalueelle. Kuvan hallinäkymä maantieltä perustuu alustavaan julkisivupiirustukseen ja paikalla näköesteenä nyt olevan puuston ja taustametsän kuvasta poistamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt veikkausvoittovaroista tulevan 530 000 euron avustuksen Karigasniemen liikuntahallin rakentamiseen. Hallin suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen pyritään aloittamaan vielä tämän kesän aikana. Karigasniemen koulun yhteyteen sijoitettava halli valmistuu kesäksi 2016.

Julkisivu maantielle päin.

Julkisivu etelään, kentälle päin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15.4.2015 tiedoksi annetulla päätöksellään 24:lle eri liikuntapaikkahankkeelle rakentamis- ja perusparannustukea yhteensä 16,9 miljoonaa euroa. Lisäksi päätös sisältää aluehallintovirastojen kautta niissä edelleen eri liikuntahankkeille avustuksina jaettavaksi yhteensä 7,67 miljoonaa euroa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kautta jaettavaksi päätetty avustusten osuus on 3,23 miljoonaa euroa, jotka menevät kohteisiin Haapajärvellä, Oulaisissa, Muhoksella ja Kuusamossa.

Lapin aluehallintovirasto sai vastaavasti jaettavaksi 1,74 miljoonaa euroa, jotka on myönnetty Kittilän kunnan Sirkan koulun liikuntasalin laajennukseen 460 000 euroa, Rovaniemelle Ounasrinteen liikuntahallille 750 000 euroa ja Utsjoen kunnan Karigasniemen liikuntahallille 530 000 euroa.


Pohjapiirros
Valtion liikuntainvestointitukien suuruus ja kohdennus

Opetus- ja kulttuurinisteriö päättää avustuksista, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 euroa. Päätetyt valtion avustukset koskevat suoraan 24 eri hanketta 16,9 miljoonalla, aluevirastojen kautta niissä edelleen eri kohteille harkittuina avustuksina 7,7 miljoonalla ja liikunnan koulutuskeskusten rakennusinvestointeja 2,4 miljoonalla. Yhteensä ministeriö tukee liikunnan rakentamisinvestointeja 27 miljoonalla eurolla.

Ministeriön avustukset on kohdennettu perusliikuntapaikkoihin, joita ovat lähinnä uima- ja lähiliikuntahallit. Avustuksia harkittaessa painopisteenä ovat arkiliikuntaa ja matalan kynnyksen liikuntaa palvelevat hankkeet, joilla valtionhallinnon taholta pyritään ehkäisemään eri-ikäisten liikkumattomuutta ja liikunnasta syrjäytymistä.

Karigasniemen hallin laajuus

Tällä hetkellä hankkeen suunnittelu on vielä käynnissä. Pääsuunnittelusta vastaa ylivieskalainen arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy. Hallin rakenne-, lvi- ja sähkö-suunnittelijat valittiin kunnan teknisen lautakunnan kokouksessa 25. maaliskuuta.

Rakennus toteutetaan koulurakennuksen laajennuksena ja liitetään koulun lämpökeskukseen. Laajennuksen päätila muodostuu liikuntasalin ja katsomon sisältävästä noin 20 metriä leveästä ja 32 metriä pitkästä harjakattoisesta osasta.Katsomo on sijoitettu toiseksi kerrokseksi noin 13,5 metriä leveän ja 26 metriä pitkän salin lattian pitkällä sivulla olevien puku- ja pesuhuoneiden päälle. Katsomoon meno tapahtuu sisääntuloaulasta portaikon kautta. Sisääntuloaulan puoleisessa päässä on lisäksi noin 61 neliömetrin suuruinen kuntosalitila.

Tässä artikkelissa esitetyt rakennuksen julkisivu- ja pohjakuvat ovat hankkeen käynnistämisen yhteydessä luotuja luonnospiirustuksia. Rakennuksen lopullinen suunnittelu tuo mukanaan mitä todennäköisimmin vielä joiltakin muutoksia. Rakentaminen alkaa vielä tämän vuoden aikana ja valmista pitäisi olla kesällä 2016.  – 11.05.2015

 

 

 

 

Etusivulle                              Takaisin sivun alkuun