Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 

Aika ehdottaa aiheita vuoden 2015 kursseiksi Karigasniemessä

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) ottaa vastaan toiveita vuoden 2015 kursseista. Karigasniemessä, kylätalo Sáivussa, järjestetään erilaisia saamenkäsityö ja kielikursseja. Näiden lisäksi voi ehdottaa muita kurssiaiheita.

Nyt suunnitellaan vuoden 2015 kursseja ja karigasniemeläisillä on mahdollisuus vaikuttaa kurssitarjontaan ja myös siihen kuka tai ketkä alansa taitajat kursseilla opettaisivat. Ehdotuksia Karigasniemellä voi lähettää Kylätalo Sáivun sähköpostiosoitteeseen saivu.kylatalo@gmail.com.

Koulutustoiminta

Saamelaisalueen koulutuskeskus on toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monenlaista ammatillista koulutusta suomeksi ja saameksi sekä edistää saamelaiskulttuuria koko saamelaisalueella. Varsinainen oppilaitos sijaitsee monikulttuurisessa Inarin kirkonkylässä. Muita toimipaikkoja ovat Ivalo, Kaamasen Toivoniemi ja Enontekiön Hetta.

Oppilaitoksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten. Laitos tukee saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinojen säilymistä edistämällä saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista.

Koulutus- ja tutkimusyhteistyötehtävät ulottuvat saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan. Opetuskielet ovat suomi ja saame, mutta myös muut kielet ovat mahdollisia. Lisätietoja koulutuksista: http://www.sogsakk.fi .

Kurssitoiminta

Saamelaisalueen koulutuskeskus järjestää saamelaiskulttuurikoulutusta eri puolilla saamelaisaluetta ja sen ulkopuolella. Kurssit ovat saamen kielen (inarin-, koltan- ja pohjoissaamen) kursseja tai saamen kielellä opetettavia saamelaiskulttuurikursseja.

Esimerkkejä kursseista ovat karvakenkien ja saamenpuvun ompelu, reen tai veneen teko, perinneruokakurssi, louteen ompelu, villahuivin kudonta tai luu- ja sarvityöt. Opettajina kursseilla toimivat saamelaisen kulttuurin ja saamen kielen tuntijat ja taitajat.

Opetuskielenä on yleensä saame, mutta tarpeen mukaan myös suomi. Kurssit toteutetaan tavallisesti ilta- ja viikonloppukursseina pituuden vaihdellessa 1-12 opintoviikkoon.

Saamelaiskulttuurikursseista ilmoitetaan paikallislehdissä, mm Inarilaisessa ja Enontekiön sanomissa sekä oppilaitoksen kotisivulla. Lisätietoja kursseista antaa Eila Syväjärvi, puh. +358 40 572 8398, sähköposti eila.syvajarvi@sogsakk.fi.

 

 

Takaisin etusivulle                  Takaisin uutisiin ja artikkeleihin