Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Barentskeskus toimii pohjoissuomalaisten Barents-osaajien toiminnan koordinaattorina ja palvelujen markkinoijana pääasiallisesti elinkeinoelämälle. Se kokoaa alueen osaamisen "yhden luukun" -periaatteella toimivaksi palvelukokonaisuudeksi.

■ Barentskeskus on voittoa tuottamaton match-maker organisaatio, joka toimii palvelun tarjoajan ja palvelun tarvitsijan yhteen saattajana.

■ Barentskeskus hankkii tietoa Barentsin Euroarktiselta alueelta elinkeinoelämän, koulutuksen ja hallinnon erityistarpeisiin ollen aktiivisesti mukana koulutus, tutkimus ja T&K toiminnassa.

■ Barentskeskus ei hallinnoi projekteja tai hankkeita.


Barentskeskuksen tavoitteet

■ Yhteydenpito valtiojohtoon ja valtiojohdon yhteydenpito Barentsin Euroarktisen alueen keskeisimpiin toimijoihin.
■ Alueellisten Barentsiin liittyvien toimien koordinointi Suomessa
Suomen näkyvyyden lisääminen Barentsin alueella
■ Liikenneyhteyksien kehittäminen Pohjois-Suomen ja Barentsin Euroarktisella alueella
■ Pk-yritysten toimintamahdollisuuksien kehittäminen.

 

Barentskeskus-portaali: www.barentsinfo.org/BC/Barentskeskus

 

 Utsjoella järjestetään Norjan vientiin liittyvät Barents-tilaisuudet

Utsjoella järjestetään kaksi tapahtumaa ajankohtaisista työ- ja liiketoiminnan mahdollisuuksista Norjassa. Tilaisuuksien käytännön järjestelijänä toimii Utsjoen elinkeinotoimisto. Asiantuntijat esittelevät Barentsin alueella avoinna olevia projekteja sekä kertovat, miten Barentskeskus ja sen yhteistyökumppanit voivat olla yrittäjien apuna.

Ensimmäinen jo 24.3. pidettävävä tilaisuus tapahtuu Sodankylästä käsin videokokouksena samanaikaisesti sekä Utsjoelle että Ivaloon. Utsjoella paikan päällä 10.4. tapahtuva toinen, Lapin ELY-keskuksen kautta tuleva Barentsin vientipäivät -tilaisuus videoidaan puolestaan Ivaloon ja Sodankylään.

Asiantuntijat

Ensimmäisessä tilaisuudessa esitelmöivät asiantuntijoina kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut Björn Storvik, Storvik & Co:sta Norjan Kirkkoniemestä sekä projektipäällikkö Jukka Olli Oulun kaupungin BusinessOulu -liikelaitoksesta.

Toisessa Utsjoella pidettävässsä tilaisuudessa esitelmöi yritysasiantuntija Timo Passoja torniolaisesta Savlak Oy:stä, jonka toimialoina ovat tuotannon, liiketalouden ja markkinoinnin kehitys- ja koulutusasiantuntijapalvelut. Toisena puhujana toimii Barentskeskus Finland Oy:n toimitusjohtaja Martti Hahl.

Tähän toiseen Lapin ELY-keskuksen kautta tulevaan tilaisuuteen on Barentskeskuksesta pyydetty puheenvuoro, jonka on koonnut Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän kehittämispäällikkö Timo Lohi.


       Norja – Pohjois-Norja
 
 
 

Onko sinulla suunnitelmia tai kehittämistarpeita Norjan vientiin tai rajakauppaan?

Utsjoen kunta on valmistelemassa kehittämis- ja elinkeinopoliittista ohjelmaa. Ilmoitetut tilaisuudet ovat ainutlaatuinen ja korkealaatuinen mahdollisuus asiantuntijoiden tapaamiseen Utsjoella.

Lue ohjelma!

Kysy lisää!

Osallistu nyt ihmeessä!

 


 

Barentskeskuksen Roadshow

Aika : maanantaina 24.3.2014 klo 9.30-11.30

Paikka: Utsjoen kunnantalo, hallintokuntien huone (videoyhteydellä Sodankylästä Utsjoelle ja Ivaloon)

Aihe: Barentsin alueen ajankohtaisia työ- ja liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille työnhakijoille ja PK-yrityksille. Esitellään avoinna olevat projektit Barentsin alueella sekä kerrotaan miten Barentskeskus ja sen yhteistyökumppanit voivat olla yrittäjien apuna.

Asiantuntijat: Björn Storvik, Storvik Consult AS, Jukka Olli, Business Oulu

Ilmoittautuminen: 17.3 mennessä ( eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi)

 

Barentsin vientipäivät Utsjoella

Aika : torstaina 10.4.2014 klo 12.00-15.00

Paikka: Utsjoen kunnantalo (videoyhteys Ivaloon ja Sodankylään)

Aihe: Lapin pk-yritysten vientimahdollisuudet lähialueille, pk-yrityksen vientivalmiudet, perustietoa tullauksesta ja sopimusasioista, Barents-keskus ja Tromssan Suomi-talo

Asiantuntijat: yritysasiantuntija Timo Passoja, Savlak Oy, toimitusjohtaja Martti Hahl, Barentskeskus Oy

Ilmoittautuminen: 28.3. mennessä ( eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi), mutta mieluiten mahdollisimman pian (vähintään 5 osallistujaa oltava, jotta se järjestetään).

 

4–5 tutustumismatkaa Pohjois-Norjaan

PohjoisLapin kuntayhtymän Artic Benchmarking -hanke toteuttaa tämän vuoden aikana yrityksille 4–5 tutustumismatkaa Pohjois-Norjaan. Mahdollisia kohteita ovat Hammerfest, Tromssa, Kirkkoniemi, Alta ja Narvik.

Tutustumismatkoista saadaan lisätietoa 10.4. Utsjoella pidettävässä tilaisuudessa. Osallistumismaksu.

Matkoista kiinnostunut voi ottaa yhteyttä osoitteella: eeva-maarit.aikio@utsjoki.fi

 
 

 

Takaisin etusivulle                           Takaisin uutisiin ja artikkeleihin