Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Vierailijaryhmän matkakartta

 

Matkaviestin- ja laaja- kaistaoperaattorieta rajan Norjan puolella


Telenor on Norjan suurin puhelin- ja dataliikennepalvelujen tarjoaja. Telenorin mobiili- ja kiinteät verkot palvelevat yrityksiä ja kuluttaja-asiakkaita matkaviestintä-, laajakaista- ja kaapeli-tv-palveluin koko maassa.

TeliaSonera on Norjassa toiseksi suurin yrityksiä ja kuluttajia palveleva matkaviestintäyritys. Palveluja markkinoidaan NetCom- ja Chess-brändeillä.

 

Nettipuhelin

Esimerkki laajakaistaan kytkettävästä tavallisesta näppäinpuhelimesta.

 
 

Tenojokivartisten kuuluvuusongelmiin ei ole luvassa suuria parannuksia

 
Viestintävirasto ei lupaa uusia linkkimastoja, mutta lupaa kuitenkin selvittää tilannetta, sanoi viraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.  
 

Ylä-Tenon alueella tänä talvena pitkään kestänyt puhelinmotti, vallitsevat katvealueet ja esille tulleet turvallisuusvajeet ovat saaneet ihmiset liikkeelle kysymään oikeuksiaan.
   Karigasniemen kylätalolle järjestettyyn asukastilaisuuteen olivat paikalle saapuneet tilannetta tutkimaan Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sekä TeliaSoneraa ja Digitaa edustava kymmenhenkinen ryhmä.
   Tilaisuuden tarkoituksena oli selvittää tietoja, mistä johtuvat tukiasemien viat ja toteutuvatko Tenojokilaaksossa kaikilla lain mukaiset telepalvelut.

Kymmenhenkinen ryhmä Viestintävirastosta ja TeliaSoneralta oli tutustumassa Utsjoen puhelinkuuluvuuden ja televisionäkyvyyden ongelmiin. Vieraiden matka alkoi Inarista Angelin kautta Karigasniemeen, josta ruokailun jälkeen tehtiin vielä poikkeaminen Tenon vartta Nuorpiniemeen saakka.

 
  Vierailijat mittasivat matkapuhelinsignaalin voimakkuuksia ja
tekivät koesoittoja mm. Karigasniemen Eräkievarin pihassa.
  
   Vierailun reitillä seurattiin mm. matkapuhelinsignaalin voimakkuutta
ja langattoman datasiirron nopeutta.

Matkan aikana tehtiin jatkuvaa kuuluvuusalueen seurantaa. Paikoin pysähdyttiin tekemään tarkempia testejä. Testien mukaan kuuluvuutta ei ollut Angelista Inariin 30 km matkalla. Lintupuoliselässä ja Angelissa Soneran ja Elisan puhelimet kuuluvat. Ranttilan, Kuoppanivan ja Piesjoen seudulla kuuluvuutta ei ollut lainkaan. Kuolnan seutuvilla Elisa ja Sonera kuuluvat lisäantennilla. Rovisuvannossa ja Outakosken Seitalan alueella Sonera toimii lisäantennilla. Kyläläisten mukaan kaikkiin taloihin ei kuitenkaan saada puhelinyhteyttä edes lisäantenneilla.

Päivää jatkettiin Karigasniemen kylätalossa järjestetyllä yleisötilaisuudella, johon kokoontui kaikkiaan noin viisikymmentä henkilöä. Tilaisuuteen saapui vielä  Digitasta tuotantokontrolleri Risto Kelahaara.

Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka sanoi, että oli täysin aiheellista tulla tutustumaan alueen ongelmiin. Varsinainen syy oli tulla selvittämään, mistä johtuvat vuosittaiset jopa pariin kuukauteen venyneet tukiasemien viat.

Osastopäällikkö Timo Hietalahti TeliaSonerasta kertoi, että Tenojokivarressa on yhteisiä tukiasemia norjalaisten kanssa. Norjalainen urakoitsija korjaa Norjan puolella ilmenevät viat. Korjaamisessa on ilmennyt ongelmia, sovitussa aikataulussa ei ole pysytty ja ammattitaidossakin on ollut puutteita. Huollosta vastaava urakoitsija on vaihtunut ja viat ovat yllättäneet. Kokonaisia johtosarjoja on palanut ja joidenkin varaosien saannissa on ollut vaikeuksia. Suurin osa vioista on johtunut kuitenkin sähkökatkoksista. Viankorjausluokkaa on nostettu ja viat pyritään korjaamaan nopeammin.

 

  Puhelinpalvelun toimivuuden testaus

•  Testauksessa käytettiin tavallista matkapuhelinta
   Elisan, DNA:n ja TeliaSoneran liittymillä
•  Lisäksi TeliaSoneralla oli käytössä erillinen ulkoinen
   antenni
•  Testauksia suoritettiin:
   » Angelista Inariin n. 30 km - ei kuuluvuutta
   » Lintupuolenselkä: TeliaSonera ja Elisa kuuluivat
   » Angelin kylässä: TeliaSonera ja Elisa kuuluivat
   » Ranttila: Ei kuuluvuutta
   » Kuolna: Lisäantennilla Sonera ja Elisa kuuluu
   » Kuoppaniva: Ei kuuluvuutta
   » Rovisuvanto: TeliaSonera toimii lisäantennilla
   » Piesjoki: Ei kuuluvuutta
   » Reisti: Sonera kuuluu
   » Outakoski/Seitala: TeliaSonera kuuluu (ulkoinen
      antenni)


                             13.2.2014

  

Hietalahti esitteli uusia lisäantenni- ja puhelinratkaisuja. Yksi mahdollisuus on hankkia lisäantennilla varustettu puhelin kotiin ja samalla puhelinnumerolla toimiva matkapuhelin, jolloin soitonsiirtoa ei tarvitse tehdä. Molemmat puhelimet soivat yhtä aikaa. Sonera sopiva -sopimuksella voi soittaa samaan hintaan Netcomin kuuluvuusalueella, mutta Telenorin kanssa Soneralla ei ole sopimusta. Lisäksi kehotettiin hankkimaan toisen operaattorin liittymä varalle, mutta sekään ei auta niillä alueilla joissa ei ole kuin yhden operaattorin palvelu tarjolla.

Turvallisuusvajetta voidaan torjua myös hankkimalla laajakaistaliittymään kytkettävä, entisten tavallisten näppäinpuhelinten kaltainen VoIP- eli IP-puhelin. Laitteen saa tilattua osoitteesta www.nettipuhelin.fi . Numeron voi valita entisen lankapuhelimen mukaan. Voip-puhelimesta toiseen soittaminen on ilmaista, mutta matkapuhelimiin soittaminen maksaa tällä hetkellä 16 senttiä minuutilta. Lankapuhelimiin maksu on 4 senttiä minuutilta. Perusmaksu on 3 € kuukaudessa. Ulkomaan puhelut voivat olla hyvinkin edullisia maasta riippuen. Tukiasemien vikaantuessa voi puhelut ohjata kännykästä soitonsiirrolla voip-puhelimeen. Puhelimen johdon pistokkeen voi työntää missä tahansa olevan laajakaistamodeemin tai -reitittimen liittimeen eikä laite ole näin paikkasidonnainen.

Viestintäviraston toimesta kerättiin yhteystiedot niiltä, joilla ongelmia esiintyy, ja he selvittävät toteutuvatko Tenojokilaaksossa kaikilla lain mukaiset telepalvelut. Yleispalveluvelvoitteen mukaan jokaisella on oikeus toimivaan ja kohtuuhintaiseen puhelinyhteyteen ja yhden megan laajakaistaan. Yhteyden on toimittava yhdessä pisteessä rakennuksen sisätiloissa ja palvelun voi toimittaa useammalla tekniikalla. Käyttäjän vastuulla on tarvittaessa hankkia lisäantenni.

Utsjoen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Aulis Nordberg esitti toimia Kevon reitin retkeilijöiden ja Skalluvaaran erotusaidalla työskentelevien turvaksi. Viestintäviraston, TeliaSoneran ja Digitan edustajat lupasivat tutkia keinoja ja etsiä ratkaisuja puhelinkuuluvuuden ja televisionäkyvyyden parantamiseksi. Television näkyvyyden voi varmistaa lautasantennin kautta, joskaan sekään ei toimi ihan kaikissa paikoissa. Yksi mahdollisuus on selvittää Norjan puolella olevien mastojen sijainnin suomia käyttömahdollisuuksia.

Yleinen kaiken peittävä matkapuhelinverkon kuuluvuusalue ei ole lakisääteinen. Utsjoen kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio piti hyvänä, että ongelmat on nyt huomioitu ja lausui yhteisen toivomuksen yhteyksien parantamiseksi. Lisätukiasemia ei alueelle Suomen puolelle ole luvassa niiden rakentamisen ja ylläpitämisen kalleuden vuoksi.

 

 

Takaisin etusivulle                               Takaisin uutisiin ja artikkeleihin