Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 

Matkailun kärkihankkeen Pohjois-Suomen aluetilaisuus Rukalla

 
  

Työ- ja elinkeinoministeriö

vastaa matkailupolitiikan painotuksista, matkailun yleisestä kehittämisestä ja matkailun tukitoimien koordinoimisesta. Ministeriö vastaa matkailua koskevan lainsäädännön valmistelusta ja valtioiden välisistä matkailusuhteista. Ministeriö tekee matkailun kehittämiseksi tiivistä yhteistyötä muiden hallinnonalojen toimijoiden kanssa. TEM osallistuu kansainvälisten matkailuasioiden käsittelyyn EU:ssa ja OECD:ssa.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on käynnistänyt matkailun kärkihankkeen 2014, jonka tavoitteena on lisätä ja tukea Suomen matkailullista vetovoimaa, matkailuelinkeinon kilpailukykyä ja kasvua. Talven ja kevään aikana pidettävissä neljässä aluetilaisuudessa Rukalla, Turussa, Helsingissä ja Lappeenrannassa pyritään löytämään yhteinen käsitys, mitkä ovat kärkihankkeita, joilla matkailua viedään parhaiten eteenpäin.

Ensimmäisenä Rukalla pidettävässä aluetilaisuudessa luodaan näkökulmaa Pohjois-Suomen matkailun tulevaisuuteen. Elinkeinoministeri Vapaavuoren lisäksi tilaisuudessa puhuvat Matkailun tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI), Matkailun edistämiskeskuksen, Lapin liiton ja alueen yrittäjien edustajat.

Yhteistyöskentelyllä ja keskusteluilla luodaan tavoitteet toiminnan kärkien käynnistämiseksi ja eteenpäinviemiseksi. Tuloksiksi haetaan

– hanketyön terävöitymistä
– elinkeinoihin lisää kilpailukykyä ja kasvua ja
– verkostoitumisen lisääntymistä

Aluetilaisuuteen osallistujilla on mahdollisuus vaikuttaa matkailun edistämisen suuntaan ja sisältöön. Tilaisuuden ohjelmaan sisältyvässä kyselyssä kartoitetaan laajasti näkökulmia alueen matkailun kehittämiseen. Aluetilaisuuden jälkeen osallistujia pyydetään tilaisuudessa annettavien ohjeiden mukaan osallistumaan heidän oman alueensa asioiden työstämiseen.

Matkailualan kasvumahdollisuudet Suomessa ovat hyvät.
Elinkeinoministeriö sitoutuu yhdessä alan toimijoiden kanssa
määrätietoisesti kehittämään matkailua.

Pohjois-Suomen aluetilaisuus järjestetään perjantaina 28. helmikuuta Hotelli Rantasipi Rukahovin kokouskeskuksessa klo 10–1 6. Ilmoittautumisaika tilaisuuteen on viimeistään 14.2.2014 mennessä. Lisätietoja hankkeesta löytyy työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta:
http://www.tem.fi/matkailu/karkihanke .

Kutsu, tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen avautuvat tästä:.
Pohjois-Suomi aluetilaisuus ohjelma 28022014.pdf

 

Takaisin etusivulle                               Takaisin uutisiin ja artikkeleihin