Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 
 


Esimerkillisin kalastusmatkailuyritys palkitaan

Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry kehittää yhteistyökumppaneineen Suomen kalastusmatkailua järjestämällä Vuoden 2014 kalastusmatkailuyritys -kilpailun. Vuoden kalastusmatkailuyritys -ehdokkaiksi haetaan toimijoita, joiden esimerkin avulla voidaan lisätä kalastusmatkailun houkuttelevuutta ja edistää laajemminkin kalastusta harrastuksena Suomessa.

Osaamiskeskus kutsuu kaikkia kalastusmatkailusta kiinnostuneita henkilöitä osallistumaan ja vaikuttamaan kilpailuun, jonka pääpalkintona on 3.000 euroa. Vuoden kalastusmatkailuyritys -palkinnon hakumenettely on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille tahoille niin yksityisille yli 18v-henkilöille, harrastajaryhmille, yrityksille kuin yhteisöille. Palkintoa voi hakea joko yritys itselleen tai kuka tahansa ulkopuolinen ehdottamalla palkintoa hyväksi havaitsemalleen kohteelle.

Perustellut ehdotukset on lähetettävä helmikuun 10. päivään 2014 mennessä. Ehdotuksia voi tehdä useampiakin internetissä sähköisellä lomakkeella osoitteessa:
https://www.webropolsurveys.com/S/77DF33DF96D71920.par

Kalastusmatkailun Osaamiskeskus

on perustettu tekemään työtä kalastusmatkailun toimialan edellytysten ja menestymisen puolesta. Kalastus yritystoimintana on osa luontomatkailun kokonaisuutta jonka merkitys ja kysyntä kasvaa kaikkein nopeimmin.

Alan yhteisenä intressinä on vahva markkinointi ja hyvässä kestävässä kunnossa olevat kalavedet sekä toimiva infrastruktuuri ja koulutus.

Kalastusmatkailun osaamiskeskus on yhteistyöfoorumi kaikille kalatuksen parissa toimiville.

Kilpailun tavoitteena on etsiä ja palkita yritykset, jotka ovat parhaimmat

– innovaatio- ja kehityskyvyltään
– kekseliäiltä markkinointiponnistuksiltaan
– kestävän kehityksen mukaisilta ympäristö- ja laatunormeiltaan
– ohjelmatarjonnaltaan
– palvelukonseptiltaan ja -alttiudeltaan
– medianäkyvyydeltään
– monipuoliselta kielitaidoltaan ja/tai
– yleiseltä toiminta-ajatukseltaan

Palkittava kalastusmatkailuyritys voi olla liikevaihdoltaan iso tai pieni, yhden hengen opaspalvelu tai monikymmenpäinen majoitus/ohjelmayritys, joka tarjoaa kalastuksesta
kiinnostuneille asiakkailleen kalastuspalveluja. Se voi olla keskittynyt kotimaisten tai ulkomaalaisten, esimerkiksi erityisesti venäläisten kalastusmatkailijoiden palvelemiseen. Palveluvalikossa voi olla vaikka äärimmäisen erikoistuneiden kalastajaryhmien opastaminen tai laajalle yleisölle tarkoitettujen monipuolisten kalastusmahdollisuuksien tarjoaminen.

Palkinnon voittaja julkistetaan Kalastus 2014 – messujen yhteydessä 7. maaliskuuta 2014 Helsingin Messukeskuksessa.

Tietoja Kalastusmatkailun Osaamiskeskus ry:n aiemmin järjestämistä Kalastusmatkailun innovaatiokilpailuista ja niiden voittajista on julkaistu  www.suomenkalastusmatkailu.fi  -sivustolla.

Lisätietoja voi pyytää sähköpostitse ja ehdotuksia lähettää Kalastusmatkailu ry:lle osoitteeseella: juha.kemppainen@matkailunkehitys.com

Takaisin 2014 uutisiin ja artikkeleihin                               Takaisin etusivulle