Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 

Kylän kaavan tarkentamien heti valmisteluun

Tarkka koko asemakaavoitettavan alueen karta löytyy Utsjoen kunnan sivustolta. Yksityiskohdittain suurennettavissa oleva karttakuva avautuu osoitteesta: http://www.utsjoki.fi/media/Tekninen/Kaavoitus/Karigasniemi/Karigasniemi_kylakeskus.pdf
.
  Ilmakuva karigasniemestä kyläkeskuksen raja piirrettynä.
 Karigasniemen osa-alueen osayleiskaavan mukainen kyläkeskusalue.

Utsjoen kunta, maaomistajat ja Karigasniemen kyläläiset ovat keskustelleet kylän keskustaajaman kaavan suunnittelutarvekysymyksistä kylätalolla 15. tammikuuta pidetyssä tilaisuudessa. Kaavoituksen tarpeesta ollaan yhtä mieltä. Uudet suunnittelutarpeet halutaan nopeasti valmisteluun. Ensimmäisenä tarkasteluun tulevat kunnan omistamat keskusta-alueet. Myös yksityisiä maanomistajia on tulossa mukaan kaavahankkeeseen.

Kaavoituksen tarkentamisen myötä kylän kehityksen nähdään vihdoinkin edistyvän. Alueella on voimassa vuonna 2007 hyväksytty osayleiskaava. Kaavassa kylän keskus on merkitty kyläkeskusvyöhykkeeksi, jolla rakentaminen tulisi olla tiiviimpää ja paremmin elinkeinotoiminnan tarpeet huomioon ottavaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan alue on suunniteltava yleiskaavaa yksityiskohtaisemmin. Kunnan tekninen lautakunta oli jo 2010 osoittanut yleiskaavaan merkityn kylän keskusvyöhykkeen suunnittelutarvealueeksi, jotta alueelle sijoitushaluinen ja laajennuksiin pyrkivä liike- ja asuinrakentaminen voisi lähteä suunnittelemaan ja kehittämään toimintaansa.

 

 

 

 

 

Takaisin 2014 uutisiin ja artikkeleihin                               Takaisin etusivulle