Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Kylätalo Sáivu

Karigasniemen kylätalon palvelut ovat avoinna tällä kesäkaudella ajan 17.6.–30.8. 2013. Talon kahvio- ja matkailupalvelut ovat auki arkisin ma-pe klo 10–18 – elokuun aikana kuitenkin tuntia lyhempään klo 10–1 7.

Lohikameran asennus Inarijokeen onnistui tänä vuonna RKTL:n sukeltajien toimesta jo hyvissä ajoin alhaisen vedenkorkeuden ansiosta.

Kylätalo on saanut uuden ja virallisen opastekilven Utsjoen kunnan toimesta.

Info- ja kahviotyöntekijät Laura ja Jarkko toivottavat matkailijat, kesäasukkaat ja kylälaiset tervetulleiksi Sáivuun.

 
 

Karigasniemen alueen pelastuspalveluissa
on havaittu ongelmia

Karigasniemen kylätalo Sáivun kesäkauden avausillassa 17.6.2013 on tuotu esille alueella tapahtuneiden onnettomuuksien yhteydessä havaitut pelastustoiminnan ongelmat. Viranomaisten mukaan kunnossa oleva pelastustoiminta on osoittautunut kyläläisille kuitenkin käytännössä toiseksi. Viimeisen puolen vuoden aikana sattuneiden onnettomuuksien pelastustöissä on ilmennyt monenlaisia ongelmia. Kyläläiset eivät usko, että viranomaisten toiminta olisi tällä alueella ajan tasalla.

Pelastuspalveluissa on havaittu olevan paljon parantamisen varaa. Sitä osoittavat viime aikoina saadut kokemukset. Pahimmaksi ongelmaksi nähdään ambulanssin pitkät odotusajat sekä puutteellisen tiedonkulun aiheuttamat sairaankuljetusongelmat.

Turvallisuuden korjaamiseksi on keskusteluissa tuotu esille ehdotus, jonka mukaan Suomen ja Norjan pelastusviranomaisten kesken olisi oltava enemmän keskinäistä yhteistoiminnan harjoittelua. Aikaisempien onnettomuuksien hoidossa tapahtuneista virheistä ja onnistumisista pitää ottaa oppia.

Pelastus- ja turvakysymykset puhuttavat karigasniemeläisiä

 Yhteiskunta muuttuu vauhdilla. Palvelut keskittyvät ja etääntyvät kyläyhteisöihin asumaan jääviltä ihmisiltä. Kun kuntien rakenteita ja palveluja ravistellaan, palvelujen tuottajat tulevat yhä kauempaa. – Ensimmäisiä kysymyksiä ovat: Ehtiikö apu ajoissa perille, kuuluuko kännykkä ja pelaako netti, kertoi kyläillassa keskustelua alustanut SPR:n projektipäällikkö Veli-Mati Ahtiainen . Oman vastuun ja läheisten tuen korostuessa myös odotukset järjestöjä kohtaan kasvavat.

 
 Projektipäällikkö Veli-Matti Ahtiainen toi kyläiltaan tietoa Punaisen Ristin toiminnasta. 

Kysymykset, miten ihminen täällä selviytyy ja kuka meistä pitää huolta, puhuttivat karigasniemeläisiä kylätalon avausillassa 17.6.2013. Illan aiheen vetäjinä ja asiantuntijoina toimivat SPR:n edustajat Järjestöt kylässä -hankkeesta. Hanke on Punaisen Ristin Lapin piirin hallinnoima ja EU:n maaseuturahaston rahoittama kolmivuotinen kehittämishanke.

Järjestöt kylässä hanke on runsaan kahden ja puolen vuoden aikana kartoittanut yhdessä kuntien asukkaiden ja viranomaisten kanssa kylien hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjessa selviytymiseen liittyviä riskejä ja haasteita. Tähän mennessä hankkeessa on järjestetty 150 erilaista tilaisuutta ja tapahtumaa 9 pilottikunnan alueella 23 kylässä. Tilaisuuksiin on osallistunut n. 2000 kyläläistä. Hanke päättyy vuoden 2013 lopussa.

Esimerkkinä konkreettisista toimenpiteistä hankkeessa on luotu mm. toimintamalli siihen, miten poromiehet voivat halutessaan tulla mukaan erilaisiin auttamistehtäviin hyödyntämään omaa osaamistaan ja paikallistuntemustaan. Paliskuntien yhdistys on hankkeen aikana liittynyt Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) jäsenjärjestöksi, mikä mahdollistaa hälytysryhmien perustamisen eri paliskuntiin sekä osallistumisen Vapepa:n koulutus- ja harjoitustapahtumiin.

Hankkeessa on lisätty kyläläisten valmiuksia toimia erilaisissa yllättävissä tilanteissa esim. alkusammutuksessa, hätäilmoituksen tekemisessä, elvytyksessä, henkisen tuen antamisessa, eksyneen etsinnöissä ja gps-laitteen käyttämisessä.

Kevään aikana on herätetty henkiin Utsjoen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun paikallistoimikunta, jonka on tarkoitus järjestäytyä tulevan syksyn aikana. Utsjoelle ja Karigasniemelle on lisäksi koulutettu vapaaehtoisia henkisen tuen auttajia yhdessä VPK:n naistoimikuntien kanssa.

Tulevana syksynä hankkeessa pyritään järjestämään vielä yhteisiä harjoitus- ja koulutustapahtumia Karigasniemen, Utsjoen ja Nuorgamin kylissä. Lisätietoja hankkeesta ja sen tapahtumista löytyy osoitteesta http://rednet.punainenristi.fi/lappi.


Yleistä järjestystä parannettava ja kehittämistä jatkettava

Kylätalo Sáivun keskusteluiltaan kokoontui noin kolmekymmentä aktiivista kyläläistä ja kesäasukasta. Puheissa tuotiin esille ajatuksia ja toiveita kylän ja kylätalon kehittämiseksi. Pahimpana ongelmana nähdään edelleen kylän yleiskuvaa häiritsevät epäsiisteydet sekä epämääräiset ja osin huonokuntoiset ja vanhentuneet opasteet.

Kylän siistimistä halutaan edistää esimerkiksi talkoita järjestämällä. Lisäksi kysyttiin joelle pääsemiseksi tarvittavaa veneenlaskupaikkaa sekä pyydettiin tuomaan kylätalolle myyntiin sopivia paikallisia käsitöitä.

Aloitetoiveena on saada etelästä tulevalle 92-tielle noin 5 kilometriä ennen kylää sijaitsevan Isonmäen päälle maantien levike ja opastustaulu. Myös kylän lähimaastoon halutaan patikkareittejä kyläläisten ja matkailijoiden tarpeisiin.

 

Harmina tapaus mutterikota

Karigasniemen kyläyhdistyksellä on avoin kammi (mutterikota) upealla kesäretkeilyalueella, Kevon luonnonpuistoon vievän vaellusreitin alkupäässä Luomusjärven rannalla. Kodalle meno vaatii maantieltä lähtien 5 kilometrin kävelyn  Kevonreittiä pitkin. Syksystä ja talvesta alkaen kammin käytöstä on tullut kyläyhdistykselle useita valituksia.

Epäsosiaaliseksi ja lähes asumiseksi muuttuneesta kammin käytöstä on käyty varsin vilkas keskustelu. Tapahtumien ja keskustelujen tuloksena kyläyhdistys on päättänyt lukita kammin koko kesäkauden ajaksi, jonka kuluessa paikka kunnostetaan ja siivotaan. Väärästä käytöstä aiheutunutta vahinkoa kuvaa hyvin kyläyhdistyksen puheenjohtajan ilmaus: "Kammi on nyt kuin naalinpesä, pahanhajuinen ja siivoton". Alustavan suunnitelman mukaan kammia vuokrataan jatkossa sen käyttökuluja vastaan ja käytöstä pidetään varauskirjaa.

Kyläyhdistyksen mutterikota Luomusjärvellä.