Sisältöön Sivun ylälaitaan Sivukartta Palaute Tulosta
 
 
 
 

Tutustu infokartan käyttöön

Utsjoen infokartta perustuu uuteen karttapalveluun, joka tukee Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox, Google Chrome ja Opera selaimia.

Palvelu toimii myös Android-, Ipad- ja muissa vastaavissa tablet-päätelaitteissa. Kartta-aineistossa käytetään Maanmittauslaitoksen rajapintapalvelua.

Kartta- ja palvelutietoja löytyy jo nyt valmiina erittäin runsaasti. Omiksi hakuryhmikseen ovat jo muodostuneet esimerkiksi:

Kaupalliset palvelut
• Kaupat
• Liikenne
• Ravitsemus
Kesäretkeily
• Luontopolut
• Maastopyöräreitit
• Vaellusreitit
Matkailupalvelut
• Majoitus
• Ohjelmapalvelut
Retkeilypalvelut
• Jätehuolto
• Opastus, käyntikohteet
• Sillat/kahluupaikat
• Taukopaikat
• Yöpyminen
Talviretkeily
• Hiihto
• Moottorikelkkailu
• Muut lajit

Avaa infokarttasivusto linkistä:

http://www.infokartta.fi/infogis-utsjoki/

Esimerkki 1
Hakusana "camping" tai valikon hakupolku: Matkailupalvelut > Majoitus tarjoaa kaksi camping-aluetta. Valitsemalla jomman kumman nimen ohjelma osoittaa ko. paikan sijainnin kartalla sekä kertoo karttanäytön oikeanpuoleisella palstalla yhteys- ja lisätiedot.

Esimerkki 2
Hakusana "reitti" tai valikon hakupolku: Kesäretkeily > Mastopyöräreitit avaa valittavaksi listan eri reiteistä. Valitsemalla esimerkiksi Loktajärven reittin, ohjelma osoittaa kartalla kulku-uran Loktajärvelle ja takaisin.

Edellä sanotun lisäksi reitin lisätiedoista löytyy näyte hankkeessa kehitetyistä MTB-reittikorteista, jotka voidaan tulostaa paperille retkille mukaan otettaviksi.

Esimerkki MTB-reittikortista: loktajarvituotelehti.pdf

Valmistuessaan karttasivustolta ovat tallennettavissa MTB-pyöräilyreittien ns. jälkitiedot (.gpx-tiedostot) siirrettäviksi pyöräilijöiden omille GPS-laitteille käytettäväksi maastossa ajamisen aikana.

 
 

Teno360°-luontoliikuntakohteet täydentävät Utsjoen ympärivuotista matkailutarjontaa

 

Uudet välineet tulevat käyttöön Utsjoen matkailussa. Palvelut, reitit ja opastukset löytyvät internetistä Utsjoen infokartan sivustolta tietokoneelta, mobiililaitteilta ja esimerkiksi juuri painetulta uudelta MTB-karttalehdeltä.

Euroopan parhaana lohenkalastuskohteena tunnetun Utsjoen matkailusesonkia on pyritty viime vuosina pidentämään ja matkailutarjontaa monipuolistamaan eri hankkeissa. Kunnan viime vuonna julkaisema Hiljennä Saamenkylässä - Slow Down in Saami Village -matkailuimago täydentyy nyt alueen ainutlaatuisia luontoliikuntamahdollisuuksia esittelevällä Teno360°-reitistöllä. Lajit, kohteet ja reitit on koottu kestävän matkailun periaatteita noudattaen, alueen omaleimaista luontoa ja kulttuuria kunnioittaen päättymäisillään olevassa International Theme Routes -hankkeessa.

 
   http://www.infokartta.fi/infogis-utsjoki/

Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoittamassa ja hallinnoimassa International Theme Routes -hankkeessa kartoitettiin erityisesti maastopyöräilyyn soveltuvia ajouria Utsjoella, ja piirrettiin ne kartalle alan harrastajien ja paikallisten yrittäjien hyödynnettäväksi.

Painetussa MTB-reitit Utsjoella -kartassa on kaikki kuusitoista hankkeessa suunniteltua reittiä sekä lyhyet reittikuvaukset, vaativuusluokat ja kooste kunkin alueen palveluista. Karttoja voi tiedustella Utsjokisuun ja Karigasniemen kylätaloilta.

16 uutta maastopyöräreittiä kartalle, opastus GPS:ään 

"Maastopyöräilyn harrastajien määrä on ollut nopeassa kasvussa pyörien kehittymisen myötä. Utsjoen ainutlaatuiset maisemat ja maastot tarjoavat Suomen mittakaavassa aivan erityisen ja elämyksellisen mahdollisuuden tämän luontoa kunnioittavan lajin harrastamiseen. Maastopyöräily on yksi keino lisätä Utsjoen kesämatkailua kestävällä tavalla, koska sen harrastaminen ei perustu massaturismiin eikä moottorivoimaan.

– Maastopyöräilykausi Utsjoella kestää kesäkuun puolivälistä elo-syyskuulle, kertoo hankkeen projektipäällikkö Antero Isola. Kunnan matkailusivuston (www.saamivillage.fi) yhteyteen tuleva Teno360°-osio esittelee myös muita kartoitettuja luontoliikuntalajeja, kuten leijahiihtoa, jääkiipeilyä, geokätköilyä, tunturihiihtoa ja niihin soveltuvia paikkoja.

– Tenonlaakson ainutlaatuinen luonto, taivaan ja maan valo- ja väri-ilmiöt sekä eläimistö ja tunturikasvillisuus tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet valokuvaamiseen ympäri vuoden, joten myös luontovalokuvaus nostettiin esille liikunnallisempien lajien rinnalle, korostaa Antero Isola.

Poronhoito on otettu huomioon pyytämällä lausunnot paliskunnilta ja huomioimalla heidän esityksensä. Maastoon ei tehdä reittimerkintöjä, vaan kulkua soveltuville urille ohjataan paikkatietojärjestelmän, reittikuvausten sekä niihin sisältyvien toimintaohjeiden avulla. Näin saadaan myös keskitettyä maastossa tapahtuvaa luontoliikkumista kestävällä tavalla." Hankkeessa kartoitetut maastopyöräreitit tulevat täydentämään myös Metsähallituksen ylläpitämiä www.retkikartta.fi ja www.luontoon.fi -sivustoja.

Utsjoen reitit, kohteet ja palvelut sähköiseen ulkoilukarttaan

Teno360°-luontoliikuntakohteiden ja samalla kaikkien alueen palveluiden markkinoinnissa hyödynnetään Utsjoen kunnalle hankkeen avulla hankittua sähköistä Infokartta Oy:n toteuttamaa ulkoilukarttaa. Uusien luontoliikuntakohteiden ja -reittien lisäksi karttaan on merkitty kaikki Metsähallituksen ja Utsjoen kunnan hallinnoimat ja ylläpitämät retkeilyreitit sekä palvelurakenteet.

Maastopyöräreittien osalta reittien lisätiedoista löytyvät reittiselostukset vaikkapa mukaan tulostettavassa muodossa, GPS-laitteeseen ladattavat jälkitiedostot sekä valokuvia. Lisäksi karttaan on merkitty niiden yritysten sijainnit, jotka vastasivat viime syksynä yrittäjille tehtyyn kyselyyn ja antoivat suostumuksensa tietojen julkaisuun. Alueen yritykset voivat hyödyntää kunnan matkailusivuston ohella nyt myös sähköistä ulkoilukarttaa suoraan oman yrityksensä markkinoinnissa. Karttaa voidaan täydentää Utsjoen kunnan toimesta myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa oli tavoitteena palvella paikallisen matkailuelinkeinon tarpeita. Teno360°-reitistö luotiin yhteistyössä hankkeeseen mukaan lähteneiden yritysten, Utsjoen kunnan elinkeinotoimen ja Metsähallituksen kanssa. Julkaisu- ja tietoteknisessä toteutuksessa olivat mukana Viestintätoimisto Lapin Loitsu ja Studio Borga. Rahallista panostusta yrittäjiltä osallistumiseen ei tarvittu.

Tervetuloa tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen!

International Theme Routes -hanke järjestää tiedotus - ja keskustelutilaisuuden Tenojokilaakson kokonaisvaltaiseen kokemiseen ympäri vuoden houkuttelevan Teno360°-luontoliikuntareitistöön tutustumisen merkeissä. Tilaisuus järjestetään yhdessä Lapin Liiton ja Pohjoisimman Lapin Leader ry:n Saamelainen paikallinen kehittäminen -tilaisuuden kanssa tiistaina 19.2.2013 Utsjoen Tiede- ja taidetalo Ailikkaassa. Teno360°-luontoliikuntareitistöä esitellään klo 16 alkaen ja klo 17 alkaen keskitytään saamelaiseen paikalliseen kehittämiseen.
 
Lisätietoja Teno360°-luontoliikuntareitistöstä:
International Theme Routes -hankkeen projektipäällikkö Antero Isola, 040 197 3710


Takaisin etusivulle